หาดใหญ่ติวเตอร์เปิด Course พิเศษ.... เพื่อคุณ.... สอนเสริมพื้นฐานปี 1 ระดับ...
โดย nsdesignweb เมื่อ February 15 2013 09:08:39นักเรียนต่างจังหวัด บริการหอพัก คลิกเลย!!หาดใหญ่ติวเตอร์เปิด Course พิเศษ.... เพื่อคุณ.... สอนเสริมพื้นฐานปี 1 ระดับมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ อังกฤษ ฟิสิกส์
เคมี หรือจัดกลุ่มย่อย เลือกเรียนเฉพาะรายวิชาได้
โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย
เปิด Course ติวสอบ อบต.
เปิด Course ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน ภาษาไทยในระดับเด็กประถม