บริการเช่าห้องเรียน จันทร์ - ศุกร์ , อาทิตย์ ( จองล่วงหน้านะคะ )
โดย nsdesignweb เมื่อ February 16 2013 07:37:05คอร์ส เปิดภาคเรียนที่ 1
ติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ติวเรียนเนื้อหาล่วงหน้า ป.4 - ม. 6 เทอม 1
ติวเตรียมสอบเข้า ม.1 และ ม.4
ติวคอร์ส ปวช. - ปวส. (สายช่าง/ พาณิชย์) ทุกสาขา
เปิดเรียน
รอบ 1 : 18 พ.ค. - ก.ย. 56
รอบ2 : 25 พ.ค. - ก. ย. 56


เปิดรับสมัครแล้วจ้า
            ภาคเรียนที่ 2
    เปิดเรียน  3 - 23 ต.ค. 56


ติวเตรียมสอบมหาวิทยาลัย GAT-PAT
,ENT ตรง มอ. , O - NET


เรียนเนื้อล่วงหน้า ป.4 - ม.6 เทอม 2
เตรียมสอบเข้า ม. 1 และ ม. 4
ติวคอร์ส ปวช.- ปวส. สายช่าง/พาณิชย์ ทุกสาขา


ติวพื้นฐาน ปี 1 ระดับมหาวิทยาลัย


คอร์สทดลองวิทย์ น่ารู้