คอร์สส่งเสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน
โดย webmaster เมื่อ September 26 2013 07:30:28
เด็กมีปัญหา  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้
พ่อแม่  ทุกข์ใจ  หาดใหญ่ติวเตอร์ช่วยท่านได้
เชิญปรึกษา  เรามีทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์  มีความชำนาญ  ดูแลน้องๆ สถาบันกวดวิชาหาดใหญ่ติวเตอร์
  คอร์สภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ
 - เนื้อหาหลัก
   บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
   การออกเสียงที่ถูกหลักภาษา
   อักษรไทยและหลักการเขียนเบื้องต้น

 สมัครด่วน"  โทร. 074-347224 , 262656 


 
                                                        HATYAI  TUTOR

                                                   Thai  course for foreigners  
                                                   by  experienced  tutors
            
                                                           Preparation  for 
                                                        Daily  conversation
                                                 
                                                 Correct  Thai  Pronunciation
                                            Thai  alphabets and basic Thai  writing

                                      Contact  Now"  ( 074 - 347224 ,  074 - 262656 )
                               www.hatyaituor.com. E-mail: hatyaitutor @hotmail.com
11 Juttiutthit 2 Rd. Hatyai , songKhia 9011 ( Opposite to the  Hansa J.B  Hotel )